Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sore

sore
[sɔ:]
tính từ
đau, nhức nhối (về một phần của cơ thể)
to have a sore arm
đau tay
clergyman's sore throat
bệnh đau họng (vì nói nhiều)
cảm thấy đau
she's still a bit sore after the accident
cô ta vẫn còn hơi đau sau vụ tai nạn
(+ at) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) tức giận, tức tối; buồn phiền
to be very sore about one's defeat
rất buồn phiền về sự thất bại của mình
làm đau đớn, làm buồn phiền (vấn đề)
nghiêm trọng; ác liệt
a sore struggle
cuộc đấu tranh ác liệt
like a bear with a sore head
cau cau có có, gắt như mắn tôm
a sight for sore eyes
cảnh tượng vui, cảnh tượng dễ chịu
a sore point (subject)
điểm dễ làm chạm lòng
phó từ
đau, ác nghiệt, nghiêm trọng
sore beated
bị thua đau
sore oppressed
bị áp bức một cách ác nghiệt
danh từ
chỗ đau; vết thương, chỗ lở loét
(nghĩa bóng) nỗi thương tâm, nỗi đau lòng
to reopen old sores
gợi là những nỗi đau lòng xưa


/sɔ:/

tính từ
đau, đau đớn
to have a sore arm đau tay
[clergyman's] sore throat bệnh đau họng (vì nói nhiều)
tức giận, tức tối; buồn phiền
to be very sore about one's defeat rất buồn phiền về sự thất bại của mình
làm đau đớn, làm buồn phiền (vấn đề)
(từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) đau; mãnh liệt, ác liệt, gay go, ác nghiệt
a sore struggle cuộc đấu tranh ác liệt !like a bear with a sore head
cau cau có có, gắt như mắn tôm !a sight for sore eyes
cảnh tượng vui, cảnh tượng dễ chịu !a sore point (subject)
điểm dễ làm chạm lòng

phó từ
đau, ác nghiệt, nghiêm trọng
sore beated bị thua đau
sore oppressed bị áp bức một cách ác nghiệt

danh từ
chỗ đau; vết thương, chỗ lở loét
(nghĩa bóng) nỗi thương tâm, nỗi đau lòng
to reopen old sores gợi là những nỗi đau lòng xưa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sore"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.