Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soakage
soakage
['soukidʒ]
danh từ
sự ngâm vào, sự thấm vào, sự nhúng vào
nước thấm vào


/'soukidʤ/

danh từ
sự ngâm vào, sự thấm vào, sự nhúng vào
nước thấm vào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "soakage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.