Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sea snail
sea+snail
['si:'sneil]
danh từ
(động vật học) cá vây tròn


/'si:'sneil/

danh từ
(động vật học) cá vây tròn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sea snail"
  • Words pronounced/spelled similarly to "sea snail"
    sea snail seasonal
  • Words contain "sea snail" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    sên ốc sên

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.