Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paletot
paletot
['pæltɔt]
danh từ
áo khoác ngoài, áo choàng


/'pæltoun/

danh từ
áo khoác ngoài, áo choàng

Related search result for "paletot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.