Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outwith
outwith
[aut'wið]
danh từ
(Ê-cốt) ngoài ra


/aut'wit/

danh từ
(Ê-cốt) ngoài ra

Related search result for "outwith"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.