Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mitigate
mitigate
['mitigeit]
ngoại động từ
giảm nhẹ, làm dịu bớt, làm cho đỡ
to mitigate a punishment
giảm nhẹ sự trừng phạt
to mitigate one's anger
bớt giận


/'mitigeit/

ngoại động từ
giảm nhẹ, làm dịu bớt, làm cho đỡ
to mitigate a punishment giảm nhẹ sự trừng phạt
to mitigate one's anger bớt giận

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mitigate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.