Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impuissance




impuissance
[im'pju:isns]
danh từ
sự yếu ớt, sự bất lực


/im'pju:isnt/

danh từ
sự yếu ớt, sự bất lực

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.