Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
helplessness
helplessness
['helplisnis]
danh từ
tình trạng không tự lo liệu được, tình trạng không tự lực được
tình trạng không được sự giúp đỡ; tình trạng không nơi nương tựa, tình trạng bơ vơ


/'helplisnis/

danh từ
tình trạng không tự lo liệu được, tình trạng không tự lực được
tình trạng không được sự giúp đỡ; tình trạng không nơi nương tựa, tình trạng bơ vơ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.