Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
health-resort
health-resort
['helθri'zɔ:t]
danh từ
nơi nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ


/'helθri,zɔ:t/

danh từ
nơi nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ

Related search result for "health-resort"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.