Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flashy
flashy
['flæ∫i]
tính từ
hào nhoáng, loè loẹt, sặc sỡ
flashy jewelry
đồ kim hoàn hào nhoáng
thích chưng diện


/'flæʃi/

tính từ
hào nhoáng, loè loẹt, sặc sỡ
flashy jewelry đồ kim hoàn hào nhoáng
thích chưng diện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "flashy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.