Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diverse
diverse
[dai'və:s]
tính từ
gồm nhiều loại khác nhau, linh tinh
thay đổi khác nhaukhác nhau, khác

/dai'və:s/

tính từ
gồm nhiều loại khác nhau, linh tinh
thay đổi khác nhau

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "diverse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.