Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
commode
danh từ
tủ nhiều ngăn, tủ commôt
ghế dùng để tiểu tiện trong phòng ngủcommode
[kə'moud]
danh từ
tủ nhiều ngăn, tủ commôt
ghế dùng để tiểu tiện trong phòng ngủ


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "commode"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.