Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brawny
brawny
['brɔ:ni]
tính từ
khoẻ mạnh, rắn chắc, nở nang


/'brɔ:ni/

tính từ
khoẻ mạnh, rắn chắc, nở nang

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "brawny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.