Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abhorrence
abhorrence
[əb'hɔrəns]
danh từ
sự ghê tởm
to have an abhorrence of
sự ghét cay ghét đắng
điều ghê tởm; cái bị ghét cay ghét đắng


/əb'hɔrəns/

danh từ
sự ghê tởm
to have an abhorrence of sự ghét cay ghét đắng
to hold in abhorrence of ghê tởm; ghét cay ghét đắng
điều ghê tởm; cái bị ghét cay ghét đắng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "abhorrence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.