Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
wagonnet


[wagonnet]
danh từ giống đực
goòng
Wagonnet basculant /wagonnet culbuteur
goòng lật
Wagonnet distributeur
goong phân phối, goong cấp liệu
Wagonnet peseur
goong cân
Wagonnet tracteur
goong kéoGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.