Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
violoncello
violoncello
[,vaiələn't∫elou]
danh từ, số nhiều violoncellos
(âm nhạc) đàn viôlôngxen


/,vaiələn'tʃelou/

danh từ, số nhiều violoncellos
(âm nhạc) đàn viôlôngxen


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.