Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhampered
unhampered
[ʌn'hæmpəd]
tính từ
không bị cản trở, không bị ngăn trở, không bị trở ngại


/'ʌn'hæmpəd/

tính từ
không bị cản trở, không bị ngăn trở, không bị trở ngại

Related search result for "unhampered"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.