Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tyrannicide
tyrannicide
[ti'rænisaid]
danh từ
người giết bạo chúa
sự giết bạo chúa


/ti'ræniaid/

danh từ
người giết bạo chúa
sự giết bạo chúa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.