Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thượng lộ bình an


[thượng lộ bình an]
(chúc ai thượng lộ bình an) to wish somebody bon voyage/a pleasant journey/a nice trip
Chàng lái xe đưa nàng ra sân bay và chúc nàng thượng lộ bình an
He drives her to the airport and wishes her to have a nice tripGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.