Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Teucrium scorodonia


noun
European germander with one-sided racemes of yellow flowers;
naturalized in North America
Syn:
wood sage
Hypernyms:
germander


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.