Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swoop

swoop
[swu:p]
danh từ
cuộc đột kích
sự nhào xuống, sự sà xuống
sự cướp đi
ngoại động từ
(thông tục) cướp đi, cuỗm di
nội động từ
nhào xuống, sà xuống, bổ xuống, lao vào
the owl swooped down on the mouse
con cú lao xuống vồ con chuột
đột kích
to swoop upon a post
đột kích một đồn


/swu:p/

danh từ
cuộc đột kích
sự nhào xuống, sự sà xuống
sự cướp đi

ngoại động từ
đột kích, tấn công
to swoop upon a post đột kích một đồn
(thông tục) cướp đi, cuỗm di

nội động từ
nhào xuống, sà xuống

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "swoop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.