Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Surinam toad


noun
a South American toad;
incubates its young in pits in the skin of its back
Syn:
Pipa pipa, Pipa americana
Hypernyms:
tongueless frog


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.