Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Siphonaptera


noun
fleas
Syn:
order Siphonaptera
Hypernyms:
animal order
Member Holonyms:
Insecta, class Insecta, Hexapoda, class Hexapoda
Member Meronyms:
flea, Pulicidae, family Pulicidae, Tunga, genus Tunga,
Echidnophaga, genus Echidnophaga


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.