Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
sextuple


[sextuple]
tính từ
gấp sáu
danh từ giống đực
số gấp sáu
Le sextuple de six est trente-six
số gấp sáu của sáu là ba mươi sáuGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.