Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sexiness
sexiness
['seksinis]
danh từ
sự gợi tình, sự khiêu dâm
sự gây ra ham muốn tình dục; sự cảm thấy ham muốn tình dục


/'seksinis/

danh từ
tính khiêu dâm; tính dâm ô, tính dâm dục

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sexiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.