Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-loading
tính từ
tự chất tải, tự nạp tảiself-loading
[self 'loudiη]
tính từ
tự chất tải, tự nạp tảiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.