Chuyển bộ gõ


Từ điển Kỹ Thuật - Kinh Tế Anh Việt Anh
súng phụt (nước)


squirt gun
Giải thích VN: Dụng cụ cầm tay có vòi phun, chất lỏng từ đó được phụt ra bằng cách ép bầu, hoặc ấn pittông.
Giải thích EN: A hand device with a nozzle, from which liquid is squirted by squeezing a bulb or pressing a piston.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.