Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
recors


[recors]
danh từ giống đực
(luật học, pháp lý; từ cũ, nghĩa cũ) trợ lý nhân viên chấp hành.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.