Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rawlplug
danh từ
cái tắc kê (đóng vào tường gạch, đá để bắt vít đóng đinh)rawlplug
['rɔ:lplʌg]
danh từ
cái tắc kê (đóng vào tường gạch, đá để bắt vít đóng đinh)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.