Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pubescence
pubescence
[pju:'besns]
danh từ
sự đến tuổi dậy thì
(sinh vật học) lông tơ


/pju:'besns/

danh từ
sự đến tuổi dậy thì
(sinh vật học) lông tơ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.