Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Pseudoscorpiones


noun
false scorpions
Syn:
Chelonethida, order Chelonethida, Pseudoscorpionida, order Pseudoscorpionida, order Pseudoscorpiones
Hypernyms:
animal order
Member Holonyms:
Arachnida, class Arachnida
Member Meronyms:
false scorpion, pseudoscorpion, Chelifer, genus Chelifer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.