Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
promissory note
danh từ
giấy hẹn trả tiềnpromissory+note
['prɔmisəri,nout]
danh từ
giấy có ký tên hứa hẹn sẽ trả một số tiền được ghi rõ khi chủ nợ đòi hoặc vào một ngày được nói rõ; giấy hẹn trả tiền; giấy nợGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.