Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polytheism
polytheism
['pɔliθi:izəm]
danh từ
đa thần giáo; thuyết đa thần, đạo nhiều thần


/'pɔliθi:izm/

danh từ
thuyết nhiều thần; đạo nhiều thần


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.