Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Platichthys flesus


noun
important food fish of Europe
Syn:
European flatfish
Hypernyms:
righteye flounder, righteyed flounder
Member Holonyms:
Platichthys, genus Platichthys


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.