Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
penis


/'pi:nis/

danh từ, số nhiều penes

/'pi:ni:z/

(giải phẫu) dương vật


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "penis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.