Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
opera hood


noun
a large cloak worn over evening clothes
Syn:
opera cloak
Hypernyms:
cloak


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.