Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Hàn (English Korean Dictionary)
na


na
ad, conj, (스코)no(보통 조동사와 함께), not(cf.NAE), mauna=must not, NOR


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.