Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Marmota


noun
marmots
Syn:
genus Marmota
Hypernyms:
mammal genus
Member Holonyms:
Sciuridae, family Sciuridae
Member Meronyms:
marmot


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.