Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Leclanche cell


noun
voltaic cell that produces approximately 1.5 volts
Hypernyms:
voltaic cell, galvanic cell, primary cell
Hyponyms:
dry cell


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.