Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
largable


[largable]
tính từ
(hàng không) thả xuống được
Réservoir largable en vol
thùng thả xuống được lúc đang bayGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.