Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khán giảnoun
spectator; audience

[khán giả]
viewer; spectator; bystander; looker-on; (nói chung) audience
Diễn viên chào khán giả
The actor bows to the audience
Mời một khán giả lên sân khấu
To invite a member of the audience up on stage
Hát cho khán giả nghe
To sing in front of an audience/for an audience
Quý vị khán giả có ai tình nguyện lên sân khấu không ạ?
Can I have a volunteer from the audience?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.