Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
marine iguana


noun
shore-dwelling seaweed-eating lizard of the Galapagos Islands
Syn:
Amblyrhynchus cristatus
Hypernyms:
iguanid, iguanid lizard
Member Holonyms:
Amblyrhynchus, genus Amblyrhynchus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.