Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
for/in a month of Sundays
for/in+a+month+of+Sundays
thành ngữ month
for/in a month of Sundays
một thời gian rất dài; lâu lắm
I've not seen her for/in a month of Sundays
đã lâu lắm rồi tôi không thấy cô ấyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.