Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
compact disc
danh từ
dựa compăccompact+disc
[kəm'pæktdisk]
danh từ
đĩa compăc


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "compact disc"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.