Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
a/c(vt của account current) tài khoản vãng lai (tức là bằng séc)
có nghĩa giống như nghĩa của account


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.