Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
synthetism


noun
a genre of French painting characterized by bright flat shapes and symbolic treatments of abstract ideas
Hypernyms:
genre


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.