Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
worried
worried
['wʌrid]
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của worry
tính từ
(+ about somebody/something; that..) bồn chồn, lo nghĩ, cảm thấy lo lắng, tỏ ra lo lắng
be worried about one's weight
lo lắng về trọng lượng
be worried about one's husband
lo lắng về chồng mìnhthời quá khứ & động tính từ quá khứ của worry

tính từ
( about somebody/something; that ) bồn chồn, lo nghĩ, cảm thấy lo lắng, tỏ ra lo lắng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.