Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unemployed

unemployed
[,ʌnim'plɔid]
tính từ
không dùng, không được sử dụng, không được dùng
không có việc làm, thất nghiệp
danh từ
(the unemployed) những người thất nghiệp


/'ʌnim'plɔid/

tính từ
không dùng, không được sử dụng
không có việc làm, thất nghiệp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.