Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
therefore

therefore
['ðeəfɔ:]
phó từ
bởi vậy, cho nên, vì thế, vậy thì


/'ðeəfɔ:/

phó từ
bởi vậy, cho nên, vì thế, vậy thì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "therefore"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.