Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sufficiently
phó từ
đủ, thích đángsufficiently
[sə'fi∫ntli]
phó từ
đủ, thích đáng
not sufficiently careful
không cẩn thận một cách đầy đủGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.